Leczenie uzależnień wieluń

Jak na przykład wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać różne formy. Przeważnie spotykanym nałogiem jest uzależnienie od papierosów. Ma ono negatywne skutki zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste a także inne toksyny – między innymi formaldehyd a także amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc a także krtani, a także do rozwoju miażdżycy; na domiar tego palacze częściej doświadczają udarów niedokrwiennych mózgu a także zawałów serca), jednak jest ono także najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem funkcjonowania w życiu a przy tym w społeczeństwie, albowiem nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim w wielu przypadkach spotykanym nałogiem jest choroba alkoholowa. Ma ona nie tylko negatywne skutki w kwestii zdrowotnej (szkodzi zwłaszcza na wątrobę – nadużywanie alkoholu wiedzie do jej marskości), ale również znacznie komplikuje osobie uzależnionej działalność w życiu codziennym. Uzależnienie prowadzi wielokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do utraty pracy. Pijakom nie są obce także trudności rodzinne – ich małżonkowie i pociechy często nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim natomiast uzależnieniem jest narkomania. Osoby uzależnione od narkotyków wielokrotnie funkcjonują jeszcze gorzej aniżeli alkoholicy. W obydwu wypadkach często wymagane jest umieszczenie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego a przy tym podanie go detoksykacji, to znaczy odtruciu. Jest to proces dotyczący jedynie uzależnienia fizycznego polegający na usunięciu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu a także nie może być rozpatrywane jako proces terapeutyczny. Leczenie uzależnień opiera się na metodach psychologicznych, pośród których wyróżnia się psychoterapię osobistą czy też grupową, reprogramming, hiponterapię i psychoedukację. Leczenie ma na celu również resocjalizację osoby uzależnionej oraz jej reedukację a także ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie kieruje doktor psychiatra przy kooperacji z psychologiem czy też psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależne jest zwłaszcza od nastawienia i zaangażowania pacjenta. Osoby zlokalizowane w ośrodkach leczenia uzależnień przymusowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak naprawdę nie chcą wyjść z nałogu, często wracają do dawnego stylu życia przy pierwszej możebnej okazji – zwłaszcza jeżeli po zakończeniu leczenia zawracają do środowiska naturalnego, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z usunięciem z lokalnego społeczeństwa.


Możliwość komentowania jest wyłączona.